Εκθέσεις

1977
Αίθουσα Τέχνης Συλλογή Αθήνα 

1981
Γκαλερί Αργώ Αθήνα
1986
Γκαλερί Ζυγός Αθήνα
1989
Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος Πειραιάς
1991
Αίθουσα Τέχνης Έψιλον Θεσσαλονίκη
1994
Γκαλερί Αποκάλυψη Λευκωσία
2003
Γκαλερί Χρυσόθεμις Αθήνα

2009
Γκαλερί της Έρσης  Αθήνα