Exhibitions

1977
Syllogi Art Gallery Athens Αθήνα 

1981
Argo Gallery Athens
1986
Zygos gallery Athens
1989
Astrolavos Art Gallery Piraeus
1991
Epsilon Art Gallery Thessaloniki
1994
Apokalypsi Gallery Nicosia Cyprus
2003
Chrysothemis Gallery Athens

2009
Ersi Gallery Athens